List of Ph.D. Students
S. No Subject Name Father Name AADHAR Supervisor Fee Status
1 Botany Pratibha Mishra Shashi Prakash Mishra 242470136499 Dr. Sanjay Kumar Mishra
2 Botany Saima Sohrab Mr. Sohrab Raza 714623358389 Dr.Sanjay Kumar Mishra
3 Botany Vaishali Trivedi Santosh Kumar Trivedi 686487292770 Dr. A.K. Tewari
4 Chemistry Akrity Singh Bharadwaj Dr. Bhupesh Kumar Singh 541350928266 Dr. Justin Masih
5 Chemistry Amulya Sinha Mr. Alakesh Kumar Sinha 586736757402 Dr. Vivek Bhadauriya
6 Chemistry Anmol Kumar Mr. Ashok Kumar 668706820250 Dr. Kranthikumar Tun
7 Chemistry Arzoo Siddiqui Mohd. Haq Siddiqui 805419938518 Dr. Vivek Bhadauriya
8 Chemistry Gautam Kumar Mr. Parshuram 451605430468 Dr. Justin Masih
9 Chemistry Sanjeev Kumar Gupta Mr. Ram Milan Gupta 737216738947 Dr. M. Karunakar
10 Chemistry Shubhangi Pandey Mr. Shachindra Pandey 420121128801 Dr. Kranthikumar Tun
11 Economics Km. Prachi Veerendra Kumar Verma 525054426363 Dr.Vivek Kumar Nigam
12 Economics Prabhat Singh Jai Prakash Singh 228608278375 Dr. Umesh Pratap Singh
13 Education Mahvish Bano Mustey Hasan 645809553267 Dr. Vidyapati
14 Education Manvendra Tripathi Chaitanya Tripathi 325974079861 Dr. Justin P. Sahai
15 Education Shivam Tripathi Ratendra Tripathi 822195228328 Dr. Justin P. Sahai